Masuk percuma (kecuali Muzium Padi)

Bayaran masuk ke Muzium Padi:

Berkuatkuasa Mulai 1 Februari 2013

Dewasa - RM 5.00 seorang

Kanak-kanak / Rombongan Sekolah (Beruniform)

- RM 2.00 seorang